Svanar går inför landning, swans landing at Lake Tysslingen