Action farten ger bilden rörelse Fart och fläkt

Action fart och fläkt, att kunna fånga ögoblicket när det är som mest action, det är rätt svårt att lyckas med men biland så trycker man av i rätt ögonblck och då blir det bra på bild