Arbogaån och kyrkan en välkänd och vacker vy i Arboga