In i dimman på promenaden! en lång raka och inget möte! men skönt med frisk luft!