Arbogaån en lummig sommardag, vatten brusar lugnt förbi